Tin tuyển dụng| CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BĐS UDIC Mời quý vị truy nhập BĐS UDI để nắm bắt được những thông tin cập nhật nóng hổi từ chúng tôi, update every minutes 24/7 http://www.udicland.com.vn/ 19/11/18 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BĐS UDI 2013 Tin tuyển dụng| CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BĐS UDIC http://www.udicland.com.vn/ Mời quý vị truy nhập BĐS UDIC để nắm bắt được những thông tin cập nhật nóng hổi từ chúng tôi, update every minutes 24/7 vi © CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BĐS UDIC Tin tuyển dụng BĐS UDI 10 UDIC LAND - Tuyển Nhân viên An ninh http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-nhan-vien-an-ninh-T16dk53v234.htm Tuyển Nhân viên An ninh, được hưởng các chế độ theo Luật lao động quy định, lương và chế độ hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Hồ sơ có thể gửi qua email: hcns@udicland.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại phòng HCNS Công ty tại địa chỉ Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Kính, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội. Udiland Tin tuyển dụng 19/11/18 http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-nhan-vien-an-ninh-T16dk53v234.htm UDIC LAND - Tuyển Nhân viên Môi trường http://www.udicland.com.vn/udic-land---tuyen-nhan-vien-moi-truong-T16dk53v235.htm UDIC LAND - Tuyển Nhân viên Môi trường. Lương và chế độ hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Hồ sơ có thể gửi qua email: hcns@udicland.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại phòng HCNS Công ty tại địa chỉ Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Kính, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội. Udiland Tin tuyển dụng 19/11/18 http://www.udicland.com.vn/udic-land---tuyen-nhan-vien-moi-truong-T16dk53v235.htm UdicLand - Tuyển nhân viên Kinh doanh xuất nhập khẩu http://www.udicland.com.vn/udicland--tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-T16dk53v265.htm UdicLand - Tuyển nhân viên kinh doanh lương và chế độ hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Hồ sơ có thể gửi qua email: hcns@udicland.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại phòng HCNS Công ty tại địa chỉ Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Kính, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội. Udiland Tin tuyển dụng 19/11/18 http://www.udicland.com.vn/udicland--tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-T16dk53v265.htm UDIC LAND - Tuyển dụng kỹ sư trưởng http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-dung-ky-su-truong-T16dk53v565.htm Udiland Tin tuyển dụng 19/11/18 http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-dung-ky-su-truong-T16dk53v565.htm UDIC LAND - Tuyển nhân viên lễ tân http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-nhan-vien-le-tan-T16dk53v269.htm UDIC LAND - Tuyển nhân viên lễ tân. Lương và chế độ hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Hồ sơ có thể gửi qua email: hcns@udicland.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại phòng HCNS Công ty tại địa chỉ Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Kính, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội. Udiland Tin tuyển dụng 19/11/18 http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-nhan-vien-le-tan-T16dk53v269.htm UDIC LAND Tuyển nhân viên Hành chính - Lễ tân http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-nhan-vien-hanh-chinh--le-tan-T16dk53v515.htm UDIC LAND - Tuyển nhân viên hành chính lễ tân. Lương và chế độ hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Hồ sơ có thể gửi qua email: hcns@udicland.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại phòng HCNS Công ty tại địa chỉ Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Udiland Tin tuyển dụng 19/11/18 http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-nhan-vien-hanh-chinh--le-tan-T16dk53v515.htm UDIC LAND Tuyển cộng tác viên kinh doanh Bất động sản http://www.udicland.com.vn/udic-land-tuyen-cong-tac-vien-kinh-doanh-bat-dong-san-T16dk53v530.htm UDIC LAND tuyển cộng tác viên kinh doanh Bất động sản, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Hồ sơ có thể gửi qua email: hcns@udicland.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại phòng HCNS Công ty tại địa chỉ Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Udiland Tin tuyển dụng 19/11/18 http://www.udicland.com.vn/udic-land-tuyen-cong-tac-vien-kinh-doanh-bat-dong-san-T16dk53v530.htm UDIC LAND - Nhân viên kinh doanh bất động sản http://www.udicland.com.vn/udic-land--nhan-vien-kinh-doanh-bat-dong-san-T16dk53v531.htm UDIC LAND - Nhân viên kinh doanh bất động sản, lương và chế độ hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Hồ sơ có thể gửi qua email: hcns@udicland.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại phòng HCNS Công ty tại địa chỉ Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Udiland Tin tuyển dụng 19/11/18 http://www.udicland.com.vn/udic-land--nhan-vien-kinh-doanh-bat-dong-san-T16dk53v531.htm UDIC LAND tuyển Trưởng PKD (Sàn giao dịch Bất Động Sản M-LAND) http://www.udicland.com.vn/udic-land-tuyen-truong-pkd-san-giao-dich-bat-dong-san-mland-T16dk53v535.htm UDIC LAND tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sàn giao dịch Bất Động Sản M-LAND trực thuộc Udic Land). Quản lý, phụ trách hoạt động của phòng kinh doanh lĩnh vực kinh doanh Bất động sản. Udiland Tin tuyển dụng 19/11/18 http://www.udicland.com.vn/udic-land-tuyen-truong-pkd-san-giao-dich-bat-dong-san-mland-T16dk53v535.htm UDIC LAND tuyển Nhân viên kinh doanh Bất động sản sàn M-Land http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-bat-dong-san--san-mland-T16dk53v536.htm UDIC LAND tuyển Nhân viên kinh doanh Bất động sản sàn giao dịch Bất Động Sản M-LAND trực thuộc UDIC LAND Udiland Tin tuyển dụng 19/11/18 http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-bat-dong-san--san-mland-T16dk53v536.htm UDIC LAND tuyển CTV kinh doanh (Sàn giao dịch Bất Động Sản M-LAND) http://www.udicland.com.vn/udic-land-tuyen-ctv-kinh-doanh-san-giao-dich-bat-dong-san-mland-T16dk53v537.htm UDIC LAND tuyển Cộng tác viên kinh doanh (Sàn giao dịch Bất Động Sản M-LAND). Tìm kiếm và mở rộng thị trường, khai thác khách hàng tiềm năng Udiland Tin tuyển dụng 19/11/18 http://www.udicland.com.vn/udic-land-tuyen-ctv-kinh-doanh-san-giao-dich-bat-dong-san-mland-T16dk53v537.htm UDIC LAND - tuyển dụng nhân viên kỹ thuật cho tòa nhà http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-dung-nhan-vien-ky-thuat-cho-toa-nha-T16dk53v557.htm UDICLAND tuyển dụng nhân viên nhân viên kỹ thuật lương và chế độ hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Hồ sơ có thể gửi qua email: khanh.nq@udicland.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại phòng HCNS Công ty tại địa chỉ Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Kính, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội. Udiland Tin tuyển dụng 19/11/18 http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-dung-nhan-vien-ky-thuat-cho-toa-nha-T16dk53v557.htm UDIC LAND - tuyển dụng nhân viên kỹ thuật cho tòa nhà http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-dung-nhan-vien-ky-thuat-cho-toa-nha-T16dk53v551.htm UDICLAND tuyển dụng nhân viên nhân viên kỹ thuật lương và chế độ hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Hồ sơ có thể gửi qua email: ngtngoclan78@gmail.com hoặc nộp trực tiếp tại phòng HCNS Công ty tại địa chỉ Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Kính, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội. Udiland Tin tuyển dụng 19/11/18 http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-dung-nhan-vien-ky-thuat-cho-toa-nha-T16dk53v551.htm UDIC LAND - tuyển dụng nhân viên bảo vệ cho tòa nhà http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-dung-nhan-vien-bao-ve-cho-toa-nha-T16dk53v552.htm UDICLAND tuyển dụng nhân viên bảo vệ lương và chế độ hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Hồ sơ có thể gửi qua email: ngtngoclan78@gmail.com hoặc nộp trực tiếp tại phòng HCNS Công ty tại địa chỉ Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Kính, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội. Udiland Tin tuyển dụng 19/11/18 http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-dung-nhan-vien-bao-ve-cho-toa-nha-T16dk53v552.htm UDIC LAND - tuyển dụng Nhân viên Kế toán thuế Tổng hợp & quản trị http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-dung-nhan-vien-ke-toan-thue-tong-hop--quan-tri-T16dk53v553.htm UDICLAND tuyển dụng nhân viên Kế toán thuế với chế độ hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Hồ sơ có thể gửi qua email: linh.dd@udicland.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại phòng HCNS Công ty tại địa chỉ Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Kính, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội. Udiland Tin tuyển dụng 19/11/18 http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-dung-nhan-vien-ke-toan-thue-tong-hop--quan-tri-T16dk53v553.htm UDIC LAND Tuyển nhân viên Lễ tân thu ngân tòa nhà http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-nhan-vien-le-tan-thu-ngan-toa-nha-T16dk53v555.htm UDIC LAND - Tuyển nhân viên lễ tân thu ngân. Lương và chế độ hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Hồ sơ có thể gửi qua email: khanh.nq@udicland.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại phòng HCNS Công ty tại địa chỉ Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Udiland Tin tuyển dụng 19/11/18 http://www.udicland.com.vn/udic-land--tuyen-nhan-vien-le-tan-thu-ngan-toa-nha-T16dk53v555.htm