TIN TỨC

TIN TỨC

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ TÒA NHÀ UDIC RIVERSIDE 1
 

Tổ chức thành công hội nghị nhà chung cư lần thứ hai

tại tòa nhà chung cư Udic riverside1 :

Ngày 23/09/2018, Cư dân tại tòa nhà chung cư UDIC Rivverside 1 đã tham gia bầu cử Ban quản trị lần thứ hai theo thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.

Sau lần thứ nhất tổ cức không thành công do số lượng đại diện chủ sở hữu tham gia chỉ đạt 60,4%; Hội nghị lần thứ hai đã được chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng thị UDIC tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng,  tầng 1 tòa nhà B với sự tham gia của 180/224  đại diện chủ sở hữu tham dự, đạt 71%, đủ điều kiện tổ chức theo quy định của Pháp luật.

 Tại Hội nghị, đại diện Đoàn chủ tịch Ông Trần Vũ Quang đã đọc dự thảo về các quy chế tổ chức hội nghị nhà chung cư (HNNCC), đề án nhân sự ban quản trị, số lượng thành viên ban quản trị, quy chế bầu cử ban quản trị, dự thảo hoạt động của ban quản trị, quy chế tổ chức, quy chế thu chi tài chính, nội quy, quy định nhà chung cư…

 Hầu hết cư dân đều thể hiện sự nhất trí cao đối với các văn bản này. Đồng thời, đoàn chủ tịch cũng tiếp thu một số ý kiến đóng góp của cư dân và sẽ chuyển giao các ý kiến này cho ban quản trị để tiếp tục kiện toàn các văn kiện.

Tính đến thời điểm bầu cử, đã có 227 phiếu được phát ra, 227 phiếu hợp lệ. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu độc lập dưới sự giám sát của các bên, 04 cư dân đã trúng cử vào ban quản trị. Đại diện chủ đầu tư: Ông Trần Vũ Quang đã đọc quyết định cử người đại diện tham gia Ban quản trị.

Như vậy, sau rất nhiều nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa đại diện cư dân, Ban quản lý tòa nhà-Công ty UDIC LAND và chủ đầu tư, Hội nghị nhà chung cư tòa nhà UDIC Riverside1 lần thứ hai đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới, Chủ đầu tư sẽ tiến hành bàn giao các văn bản, tài liệu, và toàn bộ quỹ bảo trì…….cho Ban quản trị hiện nay.

Ban quản trị được lựa chọn là những người thành công trong nhiều lĩnh vực của xã hội, với năng lực, kinh nghiệm và sự tâm huyết Ban quản trị sau khi đi vào hoạt động, sẽ tiếp tục xây dựng Tòa nhà UDIC Riverside 1 trở thành nơi đáng sống cho hàng nghìn cư dân.

 

 

Tổ chức thành công hội nghị nhà chung cư lần thứ hai

tại tòa nhà chung cư Udic riverside1 :

Ngày 23/09/2018, Cư dân tại tòa nhà chung cư UDIC Rivverside 1 đã tham gia bầu cử Ban quản trị lần thứ hai theo thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.

Sau lần thứ nhất tổ cức không thành công do số lượng đại diện chủ sở hữu tham gia chỉ đạt 60,4%; Hội nghị lần thứ hai đã được chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng thị UDIC tổ chức tại nhà sinh hoạt cộng đồng,  tầng 1 tòa nhà B với sự tham gia của 180/224  đại diện chủ sở hữu tham dự, đạt 71%, đủ điều kiện tổ chức theo quy định của Pháp luật.

 Tại Hội nghị, đại diện Đoàn chủ tịch Ông Trần Vũ Quang đã đọc dự thảo về các quy chế tổ chức hội nghị nhà chung cư (HNNCC), đề án nhân sự ban quản trị, số lượng thành viên ban quản trị, quy chế bầu cử ban quản trị, dự thảo hoạt động của ban quản trị, quy chế tổ chức, quy chế thu chi tài chính, nội quy, quy định nhà chung cư…

 Hầu hết cư dân đều thể hiện sự nhất trí cao đối với các văn bản này. Đồng thời, đoàn chủ tịch cũng tiếp thu một số ý kiến đóng góp của cư dân và sẽ chuyển giao các ý kiến này cho ban quản trị để tiếp tục kiện toàn các văn kiện.

Tính đến thời điểm bầu cử, đã có 227 phiếu được phát ra, 227 phiếu hợp lệ. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu độc lập dưới sự giám sát của các bên, 04 cư dân đã trúng cử vào ban quản trị. Đại diện chủ đầu tư: Ông Trần Vũ Quang đã đọc quyết định cử người đại diện tham gia Ban quản trị.

Như vậy, sau rất nhiều nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa đại diện cư dân, Ban quản lý tòa nhà-Công ty UDIC LAND và chủ đầu tư, Hội nghị nhà chung cư tòa nhà UDIC Riverside1 lần thứ hai đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới, Chủ đầu tư sẽ tiến hành bàn giao các văn bản, tài liệu, và toàn bộ quỹ bảo trì…….cho Ban quản trị hiện nay.

Ban quản trị được lựa chọn là những người thành công trong nhiều lĩnh vực của xã hội, với năng lực, kinh nghiệm và sự tâm huyết Ban quản trị sau khi đi vào hoạt động, sẽ tiếp tục xây dựng Tòa nhà UDIC Riverside 1 trở thành nơi đáng sống cho hàng nghìn cư dân.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN UDIC
Địa chỉ 1: 29 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên - Cầu Giấy - Hà Nội
Website: www.udicland.com.vn - Tel: 0437 868 588 - Fax: 0437 868 666
Phòng Kinh Doanh : 0914.583.599 Email : kinhdoanh1@udicland.com.vn
0914.583.599
Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline các bộ phận