UDIC LAND - Tuyển dụng kỹ sư trưởng

UDIC LAND - Tuyển dụng kỹ sư trưởng

 

Mã CV:

KSTTNH

Vị trí:

Kỹ sư trưởng

Địa điểm:

Hà Nội

Báo cáo cho:

§  Ban Lãnh Đạo 

Nhiệm vụ chính:

§  Tổ chức và quản lý đội ngũ nhân viên kỹ thuật bao gồm những không giới hạn những công việc như đào tạo, giám sát, đánh giá công việc thực hiện bởi nhân viên KT, giám sát, nhân viên kỹ thuật.

§  Điều hành mọi công việc liên quan đến vận hành, bảo dưỡng hệ thống M&E của tòa nhà.

§  Thiết lập các qui trình vận hành, bảo dưỡng hiệu quả đối với hệ thống M&E của tòa nhà.

§  Thiết lập và duy trì các qui trình, tiêu chuẩn làm việc đối với bộ phận kỹ thuật.

§  Thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.

§  Thiết lập những thủ tục xử lý những tình huống khẩn cấp như cháy, nổ, mất điên, mất nước, rò rỉ khí gas...

§  Giám sát, thiết lập và duy trì các quy định về an toàn, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước trong các vấn đề trên.

§  Đề xuất các giải pháp nâng cấp, cải tạo hệ thống M&E nhằm tối ưu hóa quá trình vận hành.

§  Phối hợp tổ chức việc diễn tập PCCC cho toàn bộ nhân viên tòa nhà.

§  Xây dựng ngân sách vận hành, bảo dưỡng và lập kế hoạch năm.

§  Thực hiện các công việc được giao bởi giám đốc tòa nhà.

Yêu cầu:

§  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

§  Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kỹ thuật trở lên.

§  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý vận hành kỹ thuật tại các tòa nhà hoặc khách sạn lớn.

§  Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt

§  Khả năng hoạch định và tổ chức tốt

§  Có kỹ năng xử lý tình huống nhạy bénỨng viên quan tâm, vui long gửi hồ sơ tới
: Phòng: Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất Động Sản UDIC Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: tchc@udicland.com.vn
Điện thoại: 04.37868588 (101) – 0902 082 789

 

Mã CV:

KSTTNH

Vị trí:

Kỹ sư trưởng

Địa điểm:

Hà Nội

Báo cáo cho:

§  Ban Lãnh Đạo 

Nhiệm vụ chính:

§  Tổ chức và quản lý đội ngũ nhân viên kỹ thuật bao gồm những không giới hạn những công việc như đào tạo, giám sát, đánh giá công việc thực hiện bởi nhân viên KT, giám sát, nhân viên kỹ thuật.

§  Điều hành mọi công việc liên quan đến vận hành, bảo dưỡng hệ thống M&E của tòa nhà.

§  Thiết lập các qui trình vận hành, bảo dưỡng hiệu quả đối với hệ thống M&E của tòa nhà.

§  Thiết lập và duy trì các qui trình, tiêu chuẩn làm việc đối với bộ phận kỹ thuật.

§  Thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.

§  Thiết lập những thủ tục xử lý những tình huống khẩn cấp như cháy, nổ, mất điên, mất nước, rò rỉ khí gas...

§  Giám sát, thiết lập và duy trì các quy định về an toàn, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước trong các vấn đề trên.

§  Đề xuất các giải pháp nâng cấp, cải tạo hệ thống M&E nhằm tối ưu hóa quá trình vận hành.

§  Phối hợp tổ chức việc diễn tập PCCC cho toàn bộ nhân viên tòa nhà.

§  Xây dựng ngân sách vận hành, bảo dưỡng và lập kế hoạch năm.

§  Thực hiện các công việc được giao bởi giám đốc tòa nhà.

Yêu cầu:

§  Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

§  Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kỹ thuật trở lên.

§  Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý vận hành kỹ thuật tại các tòa nhà hoặc khách sạn lớn.

§  Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt

§  Khả năng hoạch định và tổ chức tốt

§  Có kỹ năng xử lý tình huống nhạy bénỨng viên quan tâm, vui long gửi hồ sơ tới
: Phòng: Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất Động Sản UDIC Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: tchc@udicland.com.vn
Điện thoại: 04.37868588 (101) – 0902 082 789

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN UDIC
Địa chỉ 1: 29 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên - Cầu Giấy - Hà Nội
Website: www.udicland.com.vn - Tel: 0437 868 588 - Fax: 0437 868 666
Phòng Kinh Doanh : 0914.583.599 Email : kinhdoanh1@udicland.com.vn
0914.583.599
Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline các bộ phận