UDICLAND Tuyển nhân viên kế toán tổng hợp (01 người)

UDICLAND Tuyển nhân viên kế toán tổng hợp (01 người)

Tuyển nhân viên kế toán tổng hợp

 

TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP (01 NGƯỜI)
Quyền lợi: Lương + thưởng lễ tết, Công ty đóng 100% BHXH, BHYT, BHTN
Thời gian làm việc: 08h00-17h30 từ thứ 2- thứ 6; Thứ 7: 08h00-12h00

I.                   MỤC ĐÍCH:

Thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp. Kiểm tra lưu trữ chứng từ, hóa đơn thuộc phần kế toán thuế

Thực hiện một số công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp

II.                MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trách nhiệm chính

Nhiệm vụ

Kết quả đầu ra

1. Theo dõi hợp đồng

Nhận hợp đồng từ các đơn vị, phân loại, lưu trữ và theo dõi tiến độ thực hiện liên quan đến công tác thanh toán.

Các hợp đồng được theo dõi và lưu trữ theo qui định

2. Đối chiếu công nợ và đôn đốc thu hồi công nợ.

- Theo dõi, báo cáo công nợ theo từng đối tượng, theo nhân viên kinh doanh/dịch vụ, theo hạn thanh toán
- Giám sát việc hoàn thành thủ tục thanh toán. Thông báo cho nhân viên kinh doanh/dịch vụ về hạn thanh toán đến kỳ

- Đôn đốc thu hồi các công nợ đã đến hạn và quá hạn thanh toán

- Tình hình công nợ được cập nhật và báo cáo

- Giảm thiểu nợ quá hạn

3. Báo cáo

Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo qui định

Các bản kế hoạch và báo cáo theo mẫu

4. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

 - Cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu và hạch toán kế toán của toàn bộ phần kế toán nội bộ

-   Kiểm tra, giám sát các khoản thu- chi tài chính liên quan đến các hoạt động SXKD, điều hành của công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ tất cả các loại chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế toán trước khi trình lãnh đạo phê duyệt.

- Phổ biến, hướng dẫn các phòng ban thực hiện thủ tục tạm ứng, hoàn ứng và các thủ tục tài chính khác theo quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ của công ty.

Kịp thời, chính xác về mặt số liệu và nghiệp vụ

 

5. Phân tích doanh thu và chi phí của các bộ phận

Hàng tháng tổng hợp từng loại chi phí và doanh thu theo số liệu thực tế phát sinh để so sánh với định mức và doanh thu của các BP đã được phê duyệt.

Bảng tổng hợp so giữa thực tế và định mức

6. Báo cáo tài chính:

Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Giải trình và lập phiếu kế toán hạch toán các bút toán điều chỉnh do sai sót hoặc các bút toán bổ sung (nếu có)

Bảng Cân đối Kế toán, bảng cân đối số phát sinh các tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động SXKD

 

7. quản lý TSCĐ, nguồn hình thành TSCĐ

- Thực hiện việc kiểm kê định kỳ, xác định tài sản thừa thiếu đồng thời đề xuất với lãnh đạo biện pháp sử lý.

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, quản lý TSCĐ, CCDC, hạch toán theo chế độ hiện hành.

 

8. Các công tác khác

Theo sự phân công của Trưởng phòng Tài chính kế toán

 

 ÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI THỰC HIỆN:

III.             YÊU CẦU :

Trình độ                       :Tốt nghiệp Đại học

Chuyên ngành             : Kế toán

Kinh nghiệm                : 02 năm trong lĩnh vực kế toán.

Kiến thức                     : Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc-chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

Kỹ năng                       : Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán công ty đang sử dụng.

                                      Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng như máy fax, photo, Scan…

                                      Làm việc độc lập, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ.

Phẩm chất đạo đức      : Trung thực.

Yêu cầu khác               : Vui vẻ và hòa đồng với mọi người trong công ty. Khéo léo khi làm việc với cơ quan thuế

IV. Hồ sơ:

1.   Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Nhà nước (có dấu xác nhận của chính quyền địa phương nơi nhân viên đang cư trú)

2.   Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng)

3.   Giấy khai sinh (bản sao công chứng)

4.   Giấy chứng minh nhân dân (bản sao công chứng)

5.   Bằng cấp cao nhất và các chứng chỉ có liên quan (bản sao công chứng)

6.   2 ảnh 4x6 chụp trong vòng 6 tháng gần nhất.

7.   Giấy khám sức khỏe (bênh viện huyện trở lên)

V. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty CP Đầu tư và Quản lý Bất động sản UDIC

Địa chỉ: Tầng 2 Chung cư cao tầng Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại : (04).37868.588 (máy lẻ: 203 gặp bộ phận nhân sự)   

Email: tchc@udicland.com.vn

 

 

TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP (01 NGƯỜI)
Quyền lợi: Lương + thưởng lễ tết, Công ty đóng 100% BHXH, BHYT, BHTN
Thời gian làm việc: 08h00-17h30 từ thứ 2- thứ 6; Thứ 7: 08h00-12h00

I.                   MỤC ĐÍCH:

Thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp. Kiểm tra lưu trữ chứng từ, hóa đơn thuộc phần kế toán thuế

Thực hiện một số công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp

II.                MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trách nhiệm chính

Nhiệm vụ

Kết quả đầu ra

1. Theo dõi hợp đồng

Nhận hợp đồng từ các đơn vị, phân loại, lưu trữ và theo dõi tiến độ thực hiện liên quan đến công tác thanh toán.

Các hợp đồng được theo dõi và lưu trữ theo qui định

2. Đối chiếu công nợ và đôn đốc thu hồi công nợ.

- Theo dõi, báo cáo công nợ theo từng đối tượng, theo nhân viên kinh doanh/dịch vụ, theo hạn thanh toán
- Giám sát việc hoàn thành thủ tục thanh toán. Thông báo cho nhân viên kinh doanh/dịch vụ về hạn thanh toán đến kỳ

- Đôn đốc thu hồi các công nợ đã đến hạn và quá hạn thanh toán

- Tình hình công nợ được cập nhật và báo cáo

- Giảm thiểu nợ quá hạn

3. Báo cáo

Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo qui định

Các bản kế hoạch và báo cáo theo mẫu

4. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

 - Cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu và hạch toán kế toán của toàn bộ phần kế toán nội bộ

-   Kiểm tra, giám sát các khoản thu- chi tài chính liên quan đến các hoạt động SXKD, điều hành của công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ tất cả các loại chứng từ, hoàn chỉnh thủ tục kế toán trước khi trình lãnh đạo phê duyệt.

- Phổ biến, hướng dẫn các phòng ban thực hiện thủ tục tạm ứng, hoàn ứng và các thủ tục tài chính khác theo quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ của công ty.

Kịp thời, chính xác về mặt số liệu và nghiệp vụ

 

5. Phân tích doanh thu và chi phí của các bộ phận

Hàng tháng tổng hợp từng loại chi phí và doanh thu theo số liệu thực tế phát sinh để so sánh với định mức và doanh thu của các BP đã được phê duyệt.

Bảng tổng hợp so giữa thực tế và định mức

6. Báo cáo tài chính:

Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Giải trình và lập phiếu kế toán hạch toán các bút toán điều chỉnh do sai sót hoặc các bút toán bổ sung (nếu có)

Bảng Cân đối Kế toán, bảng cân đối số phát sinh các tài khoản, báo cáo kết quả hoạt động SXKD

 

7. quản lý TSCĐ, nguồn hình thành TSCĐ

- Thực hiện việc kiểm kê định kỳ, xác định tài sản thừa thiếu đồng thời đề xuất với lãnh đạo biện pháp sử lý.

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, quản lý TSCĐ, CCDC, hạch toán theo chế độ hiện hành.

 

8. Các công tác khác

Theo sự phân công của Trưởng phòng Tài chính kế toán

 

 ÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI THỰC HIỆN:

III.             YÊU CẦU :

Trình độ                       :Tốt nghiệp Đại học

Chuyên ngành             : Kế toán

Kinh nghiệm                : 02 năm trong lĩnh vực kế toán.

Kiến thức                     : Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc-chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

Kỹ năng                       : Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán công ty đang sử dụng.

                                      Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng như máy fax, photo, Scan…

                                      Làm việc độc lập, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ.

Phẩm chất đạo đức      : Trung thực.

Yêu cầu khác               : Vui vẻ và hòa đồng với mọi người trong công ty. Khéo léo khi làm việc với cơ quan thuế

IV. Hồ sơ:

1.   Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Nhà nước (có dấu xác nhận của chính quyền địa phương nơi nhân viên đang cư trú)

2.   Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng)

3.   Giấy khai sinh (bản sao công chứng)

4.   Giấy chứng minh nhân dân (bản sao công chứng)

5.   Bằng cấp cao nhất và các chứng chỉ có liên quan (bản sao công chứng)

6.   2 ảnh 4x6 chụp trong vòng 6 tháng gần nhất.

7.   Giấy khám sức khỏe (bênh viện huyện trở lên)

V. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty CP Đầu tư và Quản lý Bất động sản UDIC

Địa chỉ: Tầng 2 Chung cư cao tầng Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại : (04).37868.588 (máy lẻ: 203 gặp bộ phận nhân sự)   

Email: tchc@udicland.com.vn

 

Các Tin Khác
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN UDIC
Địa chỉ 1: 29 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Tầng 2, Tòa nhà Trung Yên 1, KĐT Trung Yên - Cầu Giấy - Hà Nội
Website: www.udicland.com.vn - Tel: 0437 868 588 - Fax: 0437 868 666
Phòng Kinh Doanh : 0914.583.599 Email : kinhdoanh1@udicland.com.vn
0914.583.599
Mọi chi tiết xin liên hệ theo số hotline các bộ phận